Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Τα κινήματα του νερού συζητούν για το νερό, 1.6.2022, ΑθήναΠέμπτη 5 Μαΐου 2022

Kαλλιτεχνική εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού, Μοναστηράκι 6.5.2022

Εκδήλωση κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού της Αθήνας.

Στις 6.5.2022 στις 7:30μμ στο Μοναστηράκι, στην πλατεία μπροστά από την είσοδο του Μετρό, διοργανώνεται εκδήλωση διαμαρτυρίας και αγώνα για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του νερού.

Αφορμή η εκδίκαση στο ΣτΕ (10.5.2022) της προσφυγής που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, ενάντια στην παράδοση στους γνωστούς μεγαλοεργολάβους όλων των υδάτινων πόρων και των δικτύων από τα οποία υδρεύεται η Αθήνα. Ενδιαφερόμενοι είναι οι ίδιοι που έχουν την Αττική Οδό, οι ίδιοι που κερδοσκοπούν με το ρεύμα.

Για εμάς, η αδιάλειπτη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης είναι ζωτικό και θεμελιώδες ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα. Είμαστε ήδη 72 συλλογικοί φορείς και διαρκώς πληθαίνουμε μεταφέροντας παντού το μήνυμα ότι θα νικήσουμε και αυτόν τον αγώνα του νερού.

Σας καλούμε όλους και όλες να υπερασπίσουμε μαζί τα κοινωνικά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα μας και να μην επιτρέψουμε να γίνει το νερό αντικείμενο κερδοσκοπίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://protovoulia-dimosio-nero.gr/

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Μια όμορφη μέρα, μία μεγάλη νίκη για το κίνημα του δημόσιου νερού

Με τις αποφάσεις 190/2022 και 191/2022,η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με συντριπτική πλειοψηφία (29-1), κρίνει αντισυνταγματική τη μεταβίβαση με τον νόμο 4389/2016της πλειοψηφίας του Μετοχικού Κεφαλαίου των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο).

Οι αποφάσεις αυτές, συνέχεια της απόφασης 1906/2014 κατά της μεταβίβασης της ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ, αποτελούν μια τεραστία νίκη για το κίνημα του δημόσιου νερού και των κοινών αγαθών στην Ελλάδα. Η απόφαση είναι σημαντικής πολιτικής σημασίας καθώς, για μια ακόμα φορά το ΣτΕ αναγνωρίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό και διαπιστώνει τον εξωχώριο έλεγχο του Υπερταμείου καθώς και τον ταμειακό και ταμιευτικό του σκοπό.

Το κίνημα του δημόσιου νερού στην Ελλάδα αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά «πολύ σκληρό καρύδι» για να το σπάσουν οι δαγκάνες του νεοφιλελεύθερου ολέθρου, που σαρώνει τη χώρα μας, την τελευταία δεκαετία.

Πρωτοβουλίες πολιτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κοινωνικοί φορείς, αυτοδιοίκηση, προσωπικότητες σε αγαστή συμπόρευση με τις συλλογικότητες και τα συνδικάτα των εργαζομένων σε ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και ΔΕΥΑ όλης της Ελλάδας και την ομάδα νομικής και δικαστικής υποστήριξης, δίνουν έναν διαρκή, δύσκολο και τελικά νικηφόρο αγώνα για να μην παραδοθούν τα νερά της Ελλάδας στα εγχώρια και διεθνή ιδιωτικά συμφέροντα. Για να προασπίσουν τον κοινωνικό έλεγχο στον κύκλο του νερού και την καθολική προσβασιμότητα σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης. Και το καταφέρνουν.

Η Παρασκευή 4/2/2022 ήταν μια όμορφη μέρα. Μια μέρα μεγάλης χαράς και δικαίωσης για καθέναν και καθεμία που κατέβαλε, όλα αυτά τα χρόνια, έστω και την ελάχιστη προσπάθεια σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτή τη νίκη.

Το νερό ΞΥΠΝΗΣΕ και ρέει με ορμή. και πρέπει να τρέχει δημόσιο και ελεύθερο χωρίς να "εγκλωβίζεται" σε οικονομικούς, ταμειακούς, ταμιευτικούς και λογιστικούς σκοπούς!

Επόμενος στόχος, επόμενη νίκη. Στις 10/5/2022 εκδικάζεται στο ΣτΕ η προσφυγή ενάντια στην παράδοση σε ιδιώτες του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της Πρωτεύουσας.

 

Η απόφαση του ΣτΕ παρακαταθήκη για πραγματικά δημόσια ΕΥΔΑΠ

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που δήλωνε ότι: "είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα αυτής της χώρας και αυτό θα υπηρετήσουμε μέχρι τέλους", όταν υποτάχτηκε στις μνημονιακές πολιτικές, προχώρησε το 2016, με αντισυνταγματικό, όπως αποδεικνύεται πλέον, τρόπο στην ένταξη των εταιριών ύδρευσης – αποχέτευσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στο Υπερταμείο.

Η απόφαση 190/2022 της ολομέλειας του ΣτΕ αναφέρει: «Η μεταβίβαση δυνάμει του ν. 4389/2016 από το Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ ποσοστού μεγαλύτερου του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος. … τούτο δε ακόμη και υπό την εκδοχή ότι το ποσοστό που κατέχει η ΕΕΣΥΠ [50,003%] δεν δύναται να το μεταβιβάσει σε ιδιώτες…»

Φαίνεται πως η τότε κυβέρνηση «ξέχασε» να υπηρετήσει τα συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος. Όμως, βάση της απόφασης του ΣτΕ η πλειοψηφία των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ επιστρέφει αμετάκλητα στο κράτος.

Η απόφαση του ΣτΕ είναι σαφής και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: «το Δημόσιο, …, δεν επιτρέπεται να επιδιώκει, προεχόντως ή παραλλήλως, οικονομικούς ή άλλους σκοπούς, έστω και υπαγορευόμενους από το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, όταν οι σκοποί αυτοί ανταγωνίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την αξιούμενη αδιάλειπτη και υψηλής ποιότητας παροχή των, ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, ως άνω υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης».

 

Ο ιδιωτικοοικονομικός και «εξωχώριος» χαρακτήρας της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείου)

Εκτός, από το θέμα του δημόσιου νερού, το ΣτΕ έκρινε κατ’ ουσία και το χαρακτήρα του Υπερταμείου: «το Δημόσιο, καίτοι είναι ο μοναδικός μέτοχος της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, …, δεν ασκεί έλεγχο επί του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ … επιπροσθέτως δε, η ΕΕΣΥΠ ΑΕ, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου … επιδιώκει, προεχόντως, σκοπούς ταμειακούς και ταμιευτικούς, με τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας προσιδιάζοντα στην εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών … προκύπτει ότι ο ν. 4389/2016 οργανώνει την ΕΕΣΥΠ ως ιδιότυπο νομικό πρόσωπο, με αντικείμενο δραστηριότητας ανάλογο προς εκείνο των εταιρειών «απόκτησης και ρευστοποίησης» [acquisition and disposal],… δεν διασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος του Ελληνικού Δημοσίου επί του Διοικητικού Συμβουλίου της «μητρικής» εταιρείας ΕΕΣΥΠ… ο Εσωτερικός Κανονισμός και το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ, απαγορεύεται να θίγουν τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα του ΕΜΣ (Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας)».

Αποδεικνύεται πλέον, και με τη βούλα του ΣτΕ, ότι το μόρφωμα του Υπερταμείου που προέκυψε, από τη 17ωρη «διαπραγμάτευση», ως αποτέλεσμα του 3ου μνημονίου είναι ένας μηχανισμός αντίθετος με τη διασφάλιση του κρατικού και κοινωνικού ελέγχου και της καθολικής προσβασιμότητας στα κοινωνικά αγαθά.

 

Η κυβέρνηση της ΝΔ αδιαφορεί για την απόφαση και στήνει ΣΔΙΤ στο ΕΥΣ της Αττικής

Και ενώ στην κυβέρνηση της ΝΔ και στο Υπουργείο υποδομών γνώριζαν ή «υπέθεταν» την απόφαση του ΣτΕ, ωστόσο παραβιάζουν και αυτήν την απόφαση, και προχωρούν στην εγκατάσταση ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα) στο ΕΥΣ της Αττικής. Επιχειρούν δια της «παρακαμπτήριου» να παραχωρήσουν τις πηγές και τα κανάλια του νερού σε ιδιωτικά συμφέροντα και θέτουν, με έμμεσο αλλά απόλυτο τρόπο, την υδροδότηση της Αττικής στον έλεγχο ιδιωτικών συμφερόντων.

Θέλουν να παραδώσουν το ΕΥΣ στα ίδια συμφέροντα που εγκλώβισαν τον κόσμο στην Αττική Οδό και άφησαν τα νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, επί μέρες.

Η νεοφιλελεύθερη εμμονή της κυβέρνησης σε αυτήν την πολιτική τη φέρνει σε ευθεία αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ και του Συντάγματος για τον χαρακτήρα του νερού ως ζωτικό κοινωνικό αγαθό και για την ανάγκη απόλυτου κρατικού ελέγχου επί της διαχείρισής του.

Καλούμε τους πολίτες της Αττικής να αποτρέψουν τη νέα προσπάθεια ιδιωτικοποίησης που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση της ΝΔ, μέσω δημιουργίας ΣΔΙΤ στο Υδροδοτικό Σύστημα.

Καλούμε την κυβέρνηση να σεβαστεί το γράμμα και το πνεύμα των αποφάσεων του ΣτΕ και να σταματήσει τώρα κάθε περαιτέρω ενέργεια για την δημιουργία του ΣΔΙΤ.

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 Οι μέχρι τώρα αποφάσεις του ΣτΕ για το δημόσιο χαρακτήρα του νερού:

·         Απόφαση 1906/2014, της ολομέλειας ενάντια στην ένταξη της ΕΥΔΑΠ στο ΤΑΙΠΕΔ (Άμεση ιδιωτικοποίηση).

·         Απόφαση 190-1/2022, της ολομέλειας ενάντια στην ένταξη της ΕΥΔΑΠ στην ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο - Έμμεση ιδιωτικοποίηση).

·         Απόφαση 92/2022 του Δ΄ Τμήματος (5μελής σύνθεση) του ΣτΕ ενάντια στην ΚΥΑ για την τιμολόγηση του νερού (Διάσπαση του κύκλου του νερού-Εμπορευματοποίηση).

Εκκρεμούν προς εκδίκαση, στις 10-05-2022:

·         Η προσφυγή για την ΚΥΑ τιμολόγησης του νερού, στην Ολομέλεια του ΣτΕ (Διάσπαση του κύκλου του νερού - Εμπορευματοποίηση).

·         Η προσφυγή ενάντια στο ΣΔΙΤ για το ΕΥΣ (Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα) της Αττικής, στο Δ΄ Τμήμα (Έμμεση Ιδιωτικοποίηση - Διάσπαση του κύκλου του νερού – Εργολαβοποίηση).


Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022

Απόφαση ΣτΕ 92/2022 κατά της ΚΥΑ τιμολόγησης νερού

Το νερό δεν είναι εμπόρευμα, δεν χρεώνεται λογιστικά, δεν αποτελεί αντικείμενο κέρδους. 

 Δεν μπορεί να τιμολογείται με αυστηρά οικονομικά και μόνο κριτήρια χωρίς εκτίμηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων.

Αυτό ουσιαστικά δέχεται η απόφαση 92/2022 του Δ΄Τμήματος (5μελής σύνθεση) του ΣτΕ που δημοσιεύθηκε στις 18 Γενάρη. Περαιτέρω, λόγω της σπουδαιότητας της, παραπέμπει την υπόθεση να εκδικαστεί σε νέα δίκη, στην μείζονα σύνθεση (7μελή) του ΣτΕ, στις 10 του ερχόμενου Μάη.

Είναι μια δικαίωση για το Σωματείο μας, την συλλογικότητα SOSte to Nero και τους πολίτες που προσέφυγαν μαζί μας από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (ηπειρωτικής και νησιωτικής).

Τον Μάη του 2017, εκδόθηκε η ΚΥΑ τιμολόγησης νερού η οποία ουσιαστικά, λογιστικοποιεί τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, ανοίγει την πόρτα σε ιδιώτες για την διαχείριση τους, ενώ εισάγει την περίφημη «ανάκτηση κόστους» όπου οι πολίτες πλέον θα χρηματοδοτούν τις επενδύσεις του κάθε ιδιώτη εξασφαλίζοντας του σίγουρο κέρδος. Ότι περίπου συμβαίνει στα διόδια του ΣΔΙΤ της Αττικής Οδού και των Εθνικών δρόμων!

Προέβλεπε ακόμη και το κοινωνικό τιμολόγιο των εταιρειών ύδρευσης να διαμοιράζεται στους υπόλοιπους χρήστες προκειμένου να μην χάσει ούτε ευρώ από τα κέρδη του ο κάθε πάροχος.

Τα δικαστήριο επικαλείται την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι «Το ύδωρ δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης», καθώς και ότι «η ύδρευση συνιστά υπηρεσία κοινής ωφέλειας»

Πουθενά από την ΚΥΑ τιμολόγησης νερού του 2017 δεν διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού ύδρευσης, η ποσότητα, οι τοπικές γεωγραφικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για την προσβασιμότητα στους πολίτες. Μοναδικός σκοπός της ΚΥΑ είναι να έχει κέρδη ο πάροχος, κέρδη από ένα φυσικό αγαθό που θα τα πληρώνει ο πολίτης.

Το Σωματείο μας και οι πολίτες που προσέφυγαν μαζί μας θα είναι παρόντες και τον Μάη στο ΣτΕ και όπου αλλού χρειαστεί προκειμένου να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα και την Δημοκρατία στο νερό. Σηκώσαμε το βάρος για τα νερά όλης της χώρας, την αγροτική παραγωγή, τις ΔΕΥΑ, την ΕΥΔΑΠ, αφού η ΚΥΑ δεν εξαιρούσε κανέναν. Η αύξηση της τιμής του νερού στην άρδευση προκαλεί αυτόματα αύξηση των αγροτικών προϊόντων.

Δε φτάσαμε τυχαία ως εδώ, απολαμβάνουμε ποιοτικό και φτηνό νερό ως κοινωνικό αγαθό,  επειδή ποτέ δεν τα παρατήσαμε, επειδή από την πρώτη στιγμή ήμασταν στους δρόμους αποφασισμένοι:

Με τις κινητοποιήσεις και την  απεργία πείνας το 2007-2008

Με τον αγώνα του 2013-2014 κατά του ΤΑΙΠΕΔ που κορυφώθηκε με το μεγαλειώδες Δημοψήφισμα του Νερού με το βροντερό 98,3% ΟΧΙ στην πώληση της ΕΥΑΘ.

Με την απόφαση 1906/14 του ΣτΕ  κατά του ΤΑΙΠΕΔ το 2014.

Με την καμπάνια ¨Το νερό στο Σύνταγμα¨ το 2016.

Με την δημιουργία των Μπλε Κοινοτήτων νερού το 2016.

Με την καμπάνια Ε Όχι και το νερό το 2018

Με την απόφαση 1224/20 του ΣτΕ κατά του Υπερταμείου το 2020

Δε θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε.

Ήδη ετοιμάζεται το ΣΔΙΤ των 300.000.000 ευρώ για να δώσουν το νερό της Αθήνας σε ιδιώτες.

Σας θέλουμε μαζί μας, όλες και όλοι μαζί μπορούμε για άλλη μια φορά να ακυρώσουμε τα σχέδια τους που θέλουν με κάθε τρόπο να μετατρέψουν το νερό σε εμπόρευμα.

Σωματείο Εργαζομένων ΕΥΑΘ


Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Παρέμβαση στην ΕΥΑΘ

Από την σημερινή παρέμβαση στην ΕΥΑΘ. Συμπολίτες μας, που ζητήσανε την βοήθεια και την αλληλεγγύη μας στα προβλήματα που τους δημιουργεί η ΕΥΑΘ. Αφού εδώ και καιρό, με διάφορες γραφειοκρατικές και νομικιστικες προφάσεις, αρνιότανε την υπογραφή νέου συμβολαίου λόγω χρεών, στο τέλος τους απέστειλε και εξώδικα (!!!!)

 Συμφωνήθηκε η διαδικασία επίλυσης της διαφοράς, η οποία θα οριστικοποιηθεί (πιστεύουμε) μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, και με διακανονισμό του χρέους σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες τους (72 δόσεις). Θα επανέλθουμε.

Υ. Γ. Να σημειωθεί ότι όλο αυτό τον καιρό δεν μείνανε ούτε μία μέρα χωρίς νερό!

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ!!

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΜΠΑΣ

 


Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

Να σταματήσει άμεσα η καταστροφή των προστατευόμενων εκτάσεων του Ερασίνου

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, στο πλαίσιο κατασκευής «αντιπλημμυρικού έργου» στο ρέμα Ερασίνου, έχει  προχωρήσει σε αποψίλωση και εκσκαφή δεκάδων στρεμμάτων υγροτοπικών εκτάσεων στην περιοχή.  

Χωρίς να υπάρχει νόμιμη οριοθέτηση του ρέματος Ερασίνου με Προεδρικό Διάταγμα  όπως ορίζει ο  ν.4258/2014 και σχετική απόφαση του ΣτΕ(Α5/2020), το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών : 

α/ προχώρησε σε απαλλοτριώσεις παραρεμάτιων εκτάσεων έχοντας καταβάλει αποζημιώσεις εκατομμυρίων  ευρώ

β/προκήρυξε το έργο και στις 9/11/2020 υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεσή του  με  την εταιρία Ελληνική Υδροκατασκευή ΑΕ 

γ/ ξεκίνησε το έργο προβαίνοντας  σε εκσκαφές και αποψιλώσεις δεκάδων στρεμμάτων παραρεμάτιων υγροτοπικών και προστατευόμενων  εκτάσεων, ενώ το έργο εκτελείται χωρίς την επίβλεψη  της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής  , παρόλο  που το μεγαλύτερο τμήμα του  προβλέπεται να υλοποιηθεί  σε περιοχή υψηλού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  

Σε επανειλημμένες  αναφορές προς τις αρμόδιες  διοικητικές και δικαστικές αρχές  από κατοίκους της περιοχής, περιβαλλοντικούς φορείς και επιστήμονες,  το Υπουργείο υπεκφεύγει την ευθύνη έναρξης των έργων (επισυνάπτεται σχετική απαντητική επιστολή της Υπηρεσίας Δ19 του Υπουργείου).

Το «αντιπλημμυρικό έργο», αρχικού προϋπολογισμού 49εκ.ευρώ,  που προβλέπει μεγάλο φράγμα (ύψους 19.5 μέτρων  και μήκους στέψης  περίπου 300 μέτρων ) και εγκιβωτισμό περίπου 9 χιλιομέτρων του ρέματος,  εκτελείται σε περιοχή που δεν κινδυνεύει να πλημμυρίσει τίποτε άλλο εκτός από αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στις φυσικές πλημμυρικές  ζώνες του ρέματος,   χαρακτηρισμένες ως  Υγρότοποι Α’ προτεραιότητας (ν.4277/2014) και οριοθετημένες  βάσει του ν.4559/2018, ενώ μεγάλο τμήμα τους είναι περιοχή Natura 2000(GR GR3000004-Βραυρώνα Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη).  Στην περιοχή δεν έχουν καταγραφεί ιστορικές πλημμύρες βάσει των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής που εκπονεί η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ, παρά μόνο τοπικές υπερχειλίσεις  σε σημεία όπου έχουν εκτελεστεί άστοχα και ανεπαρκή τεχνικά έργα διέλευσης.  

Η περιβαλλοντική αξία της περιοχής εκτέλεσης του έργου είναι μεγάλη, καθώς  φιλοξενεί 18 είδη οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, 210 είδη πτηνών από τα συνολικά 440 της Ελληνικής Επικράτειας , 73 απειλούμενα είδη (53 πτηνά του Παραρτήματος Ι  της οδηγίας 79/409/ΕΕ και 20 ερπετά και αμφίβια του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ), καθώς  και πολλά ακόμη σημαντικά  είδη χλωρίδας και πανίδας.

Η πραγματοποίηση του έργου  θα επιφέρει συρρίκνωση του υγροτόπου της εκβολής (περιοχή  Natura 2000),  άμεσα  λόγω των εκτεταμένων εκσκαφών σε μεγάλο τμήμα του και μακροπρόθεσμα λόγω της συγκράτησης από το φράγμα   πλημμυρικού νερού και φερτών υλικών  που τροφοδοτούν και συντηρούν τον υγρότοπο και την παράκτια ζώνη.   Αποτελέσματα δε των παρεμβάσεων, των εκσκαφών και της αποψίλωσης της ρεμάτιας/παραρεμάτιας και υγροτοπικής βλάστησης  θα είναι  η σημαντική υποβάθμιση της βιοποικιλότητας του ρέματος,  η  εξαφάνιση απειλούμενων ειδών όπως το ενδημικό  Αττικόψαρο (σύμφωνα με τεχνική έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ- Στ.Ζόγκαρης-2020  που δημοσιεύθηκε μετά την έγκριση των έργων), η καταστροφή  τριών  προστατευόμενων και οριοθετημένων υγροτόπων «Παράκτιο έλος Βραυρώνας», «ρέμα Ερασίνου» ,  «ρέμα Πύργου Βραυρώνας» (ν.4559/2018) και η υποβάθμιση  ενός από τα σημαντικότερα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους (ΤΙΦΚ «Βραυρώνα ΑΤ 2010018») που διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά του από την αρχαιότητα ως σήμερα.

Επιπλέον, το έργο δε θα προσφέρει κάποιου είδους προστασία στον αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώνας ο οποίος μετά τις ανασκαφές βρέθηκε  2 μέτρα περίπου κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και χαμηλότερα από την κοίτη του ποταμού, μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα. Πλημμυρίζει κυρίως λόγω της ανύψωσης της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και όχι τόσο από υπερχειλίσεις της κοίτης,  η οποία έτσι κι αλλιώς  στη συγκεκριμένη περιοχή  (πλημμυρικό πεδίο εκβολών),  δεν είναι σαφώς  προσδιορισμένη.    

Η  κατασκευή λοιπόν ενός  φαραωνικού και πολυδάπανου έργου με  μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο τοπίο, ειδικά σε τόσο δύσκολες οικονομικά περιόδους,  αποτελεί κατασπατάληση  δημόσιου χρήματος, τη στιγμή που οι  σημειακές υπερχειλίσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν  με οικονομικά και ακίνδυνα τεχνικά έργα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανεπαρκή προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, καθώς δεν έχει καθορίσει τους απαραίτητους στόχους διατήρησης των περιοχών αυτών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε τον Φεβρουάριο αίτημα EU PILOT για μια σειρά από παραβιάσεις του άρθρου 6(3) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Πέραν αυτών, η νέα Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 προτάσσει την αποκατάσταση της ελεύθερης ροής των ποταμών και όχι τον εγκιβωτισμό αυτών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους  επιβάλλεται να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες  μέχρι να υπάρξει νόμιμη οριοθέτηση του ρέματος,  επαναξιολόγηση της αναγκαιότητας και της  μορφής  των αναγκαίων έργων, διενέργεια της απαραίτητης δέουσας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής Natura 2000, ώστε να εξασφαλίζεται  η περιβαλλοντική βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας του ρέματος Ερασίνου, στοιχεία τα οποία το Ελληνικό κράτος έχει δεσμευθεί να προστατεύει.


Πρωτοβουλία για την προστασία του Ερασίνου

OZON Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Φορείς και Κινήσεις για την Προστασία των Ρεμάτων-Ρεματτική

ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία ΕΛΕΡΠΕ

ΒιοΕπτανησα ΒιοΙονιο (Bio7)

Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού

Διάσπαρτο Ανοιχτό Μουσείο Αττικής SOMA 

Δίκτυο πολιτών για τη Διάσωση του ρέματος Πικροδάφνης

Δυτικό Μέτωπο

Εναλλακτική Δράση για ποιότητα ζωής

Εξωραϊστικός σύλλογος ΝΗΡΕΑΣ Ραφήνας

Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή

Επιτροπή Διάσωσης Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών

Ευρεία Επιτροπή για την Υπεράσπιση του Ελληνικού

Θάσος Νερό ΣΟΣ

ΙΛΙΣ ΣΟΣ

Κέντρο Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής προστασίας Β.Α. Αττικής

Κι.Π.Η.- Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης

Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων του Αιγαίου

Κίνηση πολιτών για την Πειραϊκή

Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το Νερό

Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού - Ακ Πλάτωνος – Σεπολίων

ΛΟΧ Καβάλας

Μικρογεωγραφίες

Οικολογικό Δίκτυο

Οικολογική Κίνηση Δράμας

Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης

Οικολογική Ομάδα Ροδόπης

Ομάδα Υδροβιότοπος Κοκκώσι

Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου ¨Η ΑΛΚΥΩΝ ¨

Πανελλαδική Συμμαχία για το Νερό

Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ

Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας – EcoCorfu

Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αθήνας

Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος  ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Αττικης

Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Μάνης)

Ποδονίφτης, ρε(ύ)μα κριτικής των καιρών και δράσης

Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου(Π.Α.Ζ.)

Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή 

ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ

Σωματείο ΕΥΑΘ


Πέμπτη 1 Απριλίου 2021

Στη μνήμη του Λάζαρου Αγγέλου

Έφυγε από τη ζωή ο φίλος και συναγωνιστής Λάζαρος Αγγέλου με ενεργή συμμετοχή στην πανελλαδική δικτύωση των κινημάτων για το νερό.

Έδωσε όρθιος, αξιοπρεπής και με γενναιότητα τον αγώνα του με τον καρκίνο, με τον ίδιο τρόπο που έζησε.

Μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν σταθερά στην πρώτη γραμμή, έχοντας αφιερώσει κυριολεκτικά τη ζωή του στα κοινωνικά κινήματα και ιδιαίτερα στο κίνημα του συνεργατισμού.

Ήταν πρωτεργάτης στην ίδρυση και βασικός πυλώνας στη διακυβέρνηση πολλών συνεργατικών εγχειρημάτων, όπως της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία), του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης “Βίος Coop”, της “Κίνησης 136” για τη συνεργατική διαχείριση του νερού, του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”, του συνεταιρισμού κοινωνικής διαχείρισης αποβλήτων "ἀναβίωσις", της κοινοπραξίας φορέων ΚΑΛΟ “Τα πάντα RE”, της Ένωσης φορέων ΚΑΛΟ Κεν. Μακεδονίας.

Οι συναγωνιστές του θα καλύψουμε συλλογικά το κενό που αφήνει. Θα ζει μέσα από τους αγώνες μας.

Καλό σου ταξίδι Λάζαρε ….