Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Παρέμβαση στην ΕΥΑΘ

Από την σημερινή παρέμβαση στην ΕΥΑΘ. Συμπολίτες μας, που ζητήσανε την βοήθεια και την αλληλεγγύη μας στα προβλήματα που τους δημιουργεί η ΕΥΑΘ. Αφού εδώ και καιρό, με διάφορες γραφειοκρατικές και νομικιστικες προφάσεις, αρνιότανε την υπογραφή νέου συμβολαίου λόγω χρεών, στο τέλος τους απέστειλε και εξώδικα (!!!!)

 Συμφωνήθηκε η διαδικασία επίλυσης της διαφοράς, η οποία θα οριστικοποιηθεί (πιστεύουμε) μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, και με διακανονισμό του χρέους σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες τους (72 δόσεις). Θα επανέλθουμε.

Υ. Γ. Να σημειωθεί ότι όλο αυτό τον καιρό δεν μείνανε ούτε μία μέρα χωρίς νερό!

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ!!

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΜΠΑΣ

 


Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021

Να σταματήσει άμεσα η καταστροφή των προστατευόμενων εκτάσεων του Ερασίνου

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, στο πλαίσιο κατασκευής «αντιπλημμυρικού έργου» στο ρέμα Ερασίνου, έχει  προχωρήσει σε αποψίλωση και εκσκαφή δεκάδων στρεμμάτων υγροτοπικών εκτάσεων στην περιοχή.  

Χωρίς να υπάρχει νόμιμη οριοθέτηση του ρέματος Ερασίνου με Προεδρικό Διάταγμα  όπως ορίζει ο  ν.4258/2014 και σχετική απόφαση του ΣτΕ(Α5/2020), το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών : 

α/ προχώρησε σε απαλλοτριώσεις παραρεμάτιων εκτάσεων έχοντας καταβάλει αποζημιώσεις εκατομμυρίων  ευρώ

β/προκήρυξε το έργο και στις 9/11/2020 υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεσή του  με  την εταιρία Ελληνική Υδροκατασκευή ΑΕ 

γ/ ξεκίνησε το έργο προβαίνοντας  σε εκσκαφές και αποψιλώσεις δεκάδων στρεμμάτων παραρεμάτιων υγροτοπικών και προστατευόμενων  εκτάσεων, ενώ το έργο εκτελείται χωρίς την επίβλεψη  της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής  , παρόλο  που το μεγαλύτερο τμήμα του  προβλέπεται να υλοποιηθεί  σε περιοχή υψηλού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  

Σε επανειλημμένες  αναφορές προς τις αρμόδιες  διοικητικές και δικαστικές αρχές  από κατοίκους της περιοχής, περιβαλλοντικούς φορείς και επιστήμονες,  το Υπουργείο υπεκφεύγει την ευθύνη έναρξης των έργων (επισυνάπτεται σχετική απαντητική επιστολή της Υπηρεσίας Δ19 του Υπουργείου).

Το «αντιπλημμυρικό έργο», αρχικού προϋπολογισμού 49εκ.ευρώ,  που προβλέπει μεγάλο φράγμα (ύψους 19.5 μέτρων  και μήκους στέψης  περίπου 300 μέτρων ) και εγκιβωτισμό περίπου 9 χιλιομέτρων του ρέματος,  εκτελείται σε περιοχή που δεν κινδυνεύει να πλημμυρίσει τίποτε άλλο εκτός από αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στις φυσικές πλημμυρικές  ζώνες του ρέματος,   χαρακτηρισμένες ως  Υγρότοποι Α’ προτεραιότητας (ν.4277/2014) και οριοθετημένες  βάσει του ν.4559/2018, ενώ μεγάλο τμήμα τους είναι περιοχή Natura 2000(GR GR3000004-Βραυρώνα Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη).  Στην περιοχή δεν έχουν καταγραφεί ιστορικές πλημμύρες βάσει των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής που εκπονεί η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ, παρά μόνο τοπικές υπερχειλίσεις  σε σημεία όπου έχουν εκτελεστεί άστοχα και ανεπαρκή τεχνικά έργα διέλευσης.  

Η περιβαλλοντική αξία της περιοχής εκτέλεσης του έργου είναι μεγάλη, καθώς  φιλοξενεί 18 είδη οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, 210 είδη πτηνών από τα συνολικά 440 της Ελληνικής Επικράτειας , 73 απειλούμενα είδη (53 πτηνά του Παραρτήματος Ι  της οδηγίας 79/409/ΕΕ και 20 ερπετά και αμφίβια του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ), καθώς  και πολλά ακόμη σημαντικά  είδη χλωρίδας και πανίδας.

Η πραγματοποίηση του έργου  θα επιφέρει συρρίκνωση του υγροτόπου της εκβολής (περιοχή  Natura 2000),  άμεσα  λόγω των εκτεταμένων εκσκαφών σε μεγάλο τμήμα του και μακροπρόθεσμα λόγω της συγκράτησης από το φράγμα   πλημμυρικού νερού και φερτών υλικών  που τροφοδοτούν και συντηρούν τον υγρότοπο και την παράκτια ζώνη.   Αποτελέσματα δε των παρεμβάσεων, των εκσκαφών και της αποψίλωσης της ρεμάτιας/παραρεμάτιας και υγροτοπικής βλάστησης  θα είναι  η σημαντική υποβάθμιση της βιοποικιλότητας του ρέματος,  η  εξαφάνιση απειλούμενων ειδών όπως το ενδημικό  Αττικόψαρο (σύμφωνα με τεχνική έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ- Στ.Ζόγκαρης-2020  που δημοσιεύθηκε μετά την έγκριση των έργων), η καταστροφή  τριών  προστατευόμενων και οριοθετημένων υγροτόπων «Παράκτιο έλος Βραυρώνας», «ρέμα Ερασίνου» ,  «ρέμα Πύργου Βραυρώνας» (ν.4559/2018) και η υποβάθμιση  ενός από τα σημαντικότερα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους (ΤΙΦΚ «Βραυρώνα ΑΤ 2010018») που διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά του από την αρχαιότητα ως σήμερα.

Επιπλέον, το έργο δε θα προσφέρει κάποιου είδους προστασία στον αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώνας ο οποίος μετά τις ανασκαφές βρέθηκε  2 μέτρα περίπου κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και χαμηλότερα από την κοίτη του ποταμού, μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα. Πλημμυρίζει κυρίως λόγω της ανύψωσης της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και όχι τόσο από υπερχειλίσεις της κοίτης,  η οποία έτσι κι αλλιώς  στη συγκεκριμένη περιοχή  (πλημμυρικό πεδίο εκβολών),  δεν είναι σαφώς  προσδιορισμένη.    

Η  κατασκευή λοιπόν ενός  φαραωνικού και πολυδάπανου έργου με  μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο τοπίο, ειδικά σε τόσο δύσκολες οικονομικά περιόδους,  αποτελεί κατασπατάληση  δημόσιου χρήματος, τη στιγμή που οι  σημειακές υπερχειλίσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν  με οικονομικά και ακίνδυνα τεχνικά έργα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανεπαρκή προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, καθώς δεν έχει καθορίσει τους απαραίτητους στόχους διατήρησης των περιοχών αυτών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε τον Φεβρουάριο αίτημα EU PILOT για μια σειρά από παραβιάσεις του άρθρου 6(3) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Πέραν αυτών, η νέα Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 προτάσσει την αποκατάσταση της ελεύθερης ροής των ποταμών και όχι τον εγκιβωτισμό αυτών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους  επιβάλλεται να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες  μέχρι να υπάρξει νόμιμη οριοθέτηση του ρέματος,  επαναξιολόγηση της αναγκαιότητας και της  μορφής  των αναγκαίων έργων, διενέργεια της απαραίτητης δέουσας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής Natura 2000, ώστε να εξασφαλίζεται  η περιβαλλοντική βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας του ρέματος Ερασίνου, στοιχεία τα οποία το Ελληνικό κράτος έχει δεσμευθεί να προστατεύει.


Πρωτοβουλία για την προστασία του Ερασίνου

OZON Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Φορείς και Κινήσεις για την Προστασία των Ρεμάτων-Ρεματτική

ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία ΕΛΕΡΠΕ

ΒιοΕπτανησα ΒιοΙονιο (Bio7)

Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού

Διάσπαρτο Ανοιχτό Μουσείο Αττικής SOMA 

Δίκτυο πολιτών για τη Διάσωση του ρέματος Πικροδάφνης

Δυτικό Μέτωπο

Εναλλακτική Δράση για ποιότητα ζωής

Εξωραϊστικός σύλλογος ΝΗΡΕΑΣ Ραφήνας

Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή

Επιτροπή Διάσωσης Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών

Ευρεία Επιτροπή για την Υπεράσπιση του Ελληνικού

Θάσος Νερό ΣΟΣ

ΙΛΙΣ ΣΟΣ

Κέντρο Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής προστασίας Β.Α. Αττικής

Κι.Π.Η.- Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης

Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων του Αιγαίου

Κίνηση πολιτών για την Πειραϊκή

Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το Νερό

Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού - Ακ Πλάτωνος – Σεπολίων

ΛΟΧ Καβάλας

Μικρογεωγραφίες

Οικολογικό Δίκτυο

Οικολογική Κίνηση Δράμας

Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης

Οικολογική Ομάδα Ροδόπης

Ομάδα Υδροβιότοπος Κοκκώσι

Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου ¨Η ΑΛΚΥΩΝ ¨

Πανελλαδική Συμμαχία για το Νερό

Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ

Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας – EcoCorfu

Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αθήνας

Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος  ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Αττικης

Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Μάνης)

Ποδονίφτης, ρε(ύ)μα κριτικής των καιρών και δράσης

Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου(Π.Α.Ζ.)

Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή 

ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ

Σωματείο ΕΥΑΘ


Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Στη μνήμη του Λάζαρου Αγγέλου

Έφυγε από τη ζωή ο φίλος και συναγωνιστής Λάζαρος Αγγέλου με ενεργή συμμετοχή στην πανελλαδική δικτύωση των κινημάτων για το νερό.

Έδωσε όρθιος, αξιοπρεπής και με γενναιότητα τον αγώνα του με τον καρκίνο, με τον ίδιο τρόπο που έζησε.

Μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν σταθερά στην πρώτη γραμμή, έχοντας αφιερώσει κυριολεκτικά τη ζωή του στα κοινωνικά κινήματα και ιδιαίτερα στο κίνημα του συνεργατισμού.

Ήταν πρωτεργάτης στην ίδρυση και βασικός πυλώνας στη διακυβέρνηση πολλών συνεργατικών εγχειρημάτων, όπως της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία), του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης “Βίος Coop”, της “Κίνησης 136” για τη συνεργατική διαχείριση του νερού, του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”, του συνεταιρισμού κοινωνικής διαχείρισης αποβλήτων "ἀναβίωσις", της κοινοπραξίας φορέων ΚΑΛΟ “Τα πάντα RE”, της Ένωσης φορέων ΚΑΛΟ Κεν. Μακεδονίας.

Οι συναγωνιστές του θα καλύψουμε συλλογικά το κενό που αφήνει. Θα ζει μέσα από τους αγώνες μας.

Καλό σου ταξίδι Λάζαρε ….


Κυριακή, 21 Μαρτίου 2021

Παγκόσμια Ημέρα Νερού, 22 Μαρτίου 2021

Δελτίο Τύπου της Πανελλαδικής Συμμαχίας για το Νερό

για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, 22 Μαρτίου 2021

Μερικές μόλις ημέρες μετά την επικύρωση της σύμβασης για τα ορυχεία χρυσού στην Χαλκιδική, και λίγο καιρό μετά τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο Χατζηδάκη, καλούμαστε να γιορτάσουμε άλλη μία Ημέρα Νερού.  

364 ημέρες το περιβάλλον καταστρέφεται, ο υδροφόρος ορίζοντας εξαντλείται, τα ρέματα μπαζώνονται, και οι υπεύθυνοι για όλα αυτά, θα βγουν και θα κάνουν δηλώσεις σήμερα για την ¨σημαντική αυτή ημέρα¨.  

Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, καθημερινά, ενεργοί πολίτες και συλλογικότητες δίνουν τον αγώνα τους για το νερό.  

Από τις Μαριές της Θάσου που το πολύτιμο φράγμα εγκαταλείφθηκε και λατόμοι αρπάζουν το νερό, το ρέμα Ερασίνου Βραυρώνας, το  ρέμα Καλλιφύτου στη Δράμα, στη λεηλάτηση των πηγών του Πηλίου, από το φράγμα Αποσελέμη και τις υβριδικές βΑΠΕ στην Κρήτη, μέχρι  την εγκληματική εκτροπή του Αχελώου, ο αγώνας για το νερό αποτελεί ορόσημο για τις τοπικές κοινωνίες.  

Το νερό της Αθήνας παραχωρείται σε ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ χαρίζοντας τους εκατοντάδες εκατομμύρια σε κέρδη, θυμίζοντας εποχές της Ούλεν, ενώ αντίστοιχο μοντέλο ΣΔΙΤ ετοιμάζεται για την Χαλκιδική μέσω του φράγματος Χαβρία. Παρά τα όσα θα έπρεπε να μας είχε διδάξει η πανδημία για την σημαντικότητα των δημοσίων υποδομών και την ανταπόκριση τους στη δημόσια υγεία, η κυβέρνηση συνεχίζει το ξεπούλημα του νερού.  

Για την πανελλαδική συμμαχία για το νερό, η Παγκόσμια Ημέρα Νερού είναι άλλη μια μέρα δράσης. Είναι άλλη μια μέρα όπως και οι άλλες, που παλεύουμε για την προσβασιμότητα, για το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και στην αποχέτευση. Θα θέλαμε να είναι γιορτή, αλλά δε μπορούμε να γιορτάσουμε όταν χιλιάδες οικονομικά αδύναμοι  συμπολίτες μας,  άστεγοι,  πρόσφυγες, μετανάστες δεν έχουν την απαιτούμενη ποσότητα νερού για τις ημερήσιες ανάγκες τους.  

Για όσους θεσμικούς θα κάνουν βαρύγδουπες δηλώσεις σήμερα, τους θυμίζουμε ότι από την 1η Ιούλη σε κάθε δήμο της Ελλάδας θα πρέπει να υπάρχουν δημόσιες βρύσες, με δωρεάν νερό για όλους, ενθαρρύνοντας παράλληλα την μείωση των πλαστικών μπουκαλιών, τι έχουν κάνει γι’αυτό; Είναι έτοιμοι;    

Σε μια περίοδο που το νερό εισάγεται στο χρηματιστήριο του Σικάγο  για να διαπραγματεύεται  ως εμπόρευμα, και με την κλιματική αλλαγή να καλπάζει κατατάσσοντας την Ελλάδα 26η στον παγκόσμιο χάρτη του κινδύνου ερημοποιήσεως , δε μπορούμε να μένουμε σε ευχολόγια.  

Σκοπός των κινημάτων του νερού είναι να αλλάξουμε πορεία μία και για πάντα, να διασφαλίσουμε τον υδάτινο πόρο και να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων.


Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021

Εισαγωγή του νερού στο Χρηματιστήριο: ΟΧΙ ευχαριστώ

ΚΑΛΕΣΜΑ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εισαγωγή του νερού στο Χρηματιστήριο:

ΟΧΙ ευχαριστώ

 Το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού (EWM) συμμετέχει στην καταγγελία του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για το Δικαίωμα στο Νερό Pedro Arrojo-Agudo, ο οποίος, την περασμένη 11η Δεκεμβρίου, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την είδηση ότι το νερό, όπως οποιοδήποτε εμπόρευμα, θα είναι διαπραγματεύσιμο στο χρηματιστήριο μελλοντικών συμβολαίων της Wall Street.

Η έναρξη αυτής της εισαγωγής του Νερού σηματοδοτεί ένα πριν και ένα μετά για αυτό το απαραίτητο αγαθό για τη ζωή στη Γη.

Πρόκειται για μια μετάβαση εποχής που ανοίγεται στην κερδοσκοπία από τις μεγάλες πρωτεύουσες και στην περιθωριοποίηση των εδαφών, των πληθυσμών, των μικρής κλίμακας αγροκτημάτων/επιχειρήσεων και αποτελεί μια σημαντική απειλή για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Το νερό απειλείται ήδη από έναν αυξανόμενο πληθυσμό, την αυξανόμενη ζήτηση και τη ρύπανση από τη μεγάλης κλίμακας γεωργία και τη μεγάλη βιομηχανία, από την υπερθέρμανση του πλανήτη και τη σχετική αλλαγή του κλίματος. Είναι συγκλονιστικά νέα για εμάς και εγκληματικά, γιατί θα προκαλέσει το θάνατο κυρίως των φτωχών του κόσμου.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ήδη σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και τρία με τέσσερα δισεκατομμύρια έχουν ανεπαρκή ποσότητα πόσιμου νερού στη διάθεσή τους. Για αυτόν τον λόγο, ακόμα οκτώ εκατομμύρια ανθρώπων ετησίως σήμερα πεθαίνουν ήδη από ασθένειες λόγω έλλειψης αυτού του τόσο πολύτιμου αγαθού.

Αυτή η κερδοσκοπική διαδικασία, στην πράξη, τείνει να ακυρώσει το θεμελιώδες ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 2010 σχετικά με το παγκόσμιο Δικαίωμα στο Νερό και, στην Ευρώπη, θα αντιπροσωπεύσει ένα ακόμη χαστούκι για σχεδόν 2 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ που εγγράφηκαν το 2013 στην πρωτοβουλία ECI Right2Water για την έξοδο του νερού από την αγορά και τον αποκλεισμό του κέρδους από αυτό το αγαθό.

Σήμερα το νερό μπορεί να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο επειδή είναι πολύ καιρό που ένα τέτοιο αγαθό θεωρείται εμπόρευμα, υποβάλλεται σε λογική κέρδους και σε ιδιωτικοποίηση της διαχείρισής του.

Για να αλλάξουμε πορεία μία και για πάντα, να διασφαλίσουμε τον υδάτινο πόρο και να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων

 ΖΗΤΟΥΜΕ

από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ:

να απορρίψουν επίσημα την εισαγωγή του νερού στο Χρηματιστήριο και να δηλώσουν το νερό ως ένα αναφαίρετο κοινό αγαθό που δεν υπόκειται σε εμπορευματοποίηση και εμπόριο,

να αποτρέψουν την αρπαγή των πηγών νερού, απαιτώντας η έγκριση των αδειών παραγώγων να εγγυάται την αρχή της αλληλεγγύης, τη διατήρηση των ισορροπιών των υδάτινων οικοσυστημάτων και της ποιότητας και της ποσότητας του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση,

να συμπεριλάβουν επισήμως τις παραπάνω απαιτήσεις στην κανονιστική ρύθμιση για τα ύδατα της ΕΕ, ιδίως στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, μαζί με την αναφορά στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 2010 και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2015,

να ζητήσουν επενδύσεις για μια δραστική μείωση των διαρροών από δίκτυα νερού,

να ζητήσουν διατήρηση των εδαφών μέσω επενδύσεων κατά της υδρογεωλογικής αστάθειας.

Όσον αφορά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, το αναγνωρισμένο Ανθρώπινο Δικαίωμα των Ηνωμένων Εθνών για το νερό και την αποχέτευση πρέπει να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία (ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 2010 και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2015).

Ζητούμε από τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συμπεριλάβουν την αρχή του Ανθρώπινου Δικαιώματος στο νερό στο Σχέδιο Δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένη πρόταση για το σκοπό αυτό.

Με πολλά εκατομμύρια άτομα που στερούνται δικαιωμάτων πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, είναι τρομακτικό το ότι η Επιτροπή προτείνει μόνο μια πρώτη έκθεση της ΕΕ για την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες το 2023. Είναι πολύ αργά για να υποβάλουμε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις σε αυτό το νομοθετικό σώμα και απαιτούμε να μεταφερθεί νωρίτερα στο 2022.

Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού


Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 5ης Πανελλαδικής Συνάντησης κινημάτων και συλλογικοτήτων για το νερό

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
της 5ης Πανελλαδικής Συνάντησης κινημάτων και συλλογικοτήτων για το νερό
(19-20 Δεκεμβρίου 2020)

Στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2020 κινήματα και συλλογικότητες για το Νερό από όλα τα μέρη της Ελλάδας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Ηράκλειο, Μεσοχώρα, Γιάννενα, Δράμα, Κυκλάδες, Χαλκιδική, Θάσος) πραγματοποίησαν την 5η Πανελλαδική τους Συνάντηση, αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες, κατέθεσαν προτάσεις, με βασικό σκοπό να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να υπερασπιστούν ένα κοινό αγαθό, ένα ανθρώπινο δικαίωμα, μια ζωτική ανάγκη: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ!

Η 5η Πανελλαδική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε, λόγω της πανδημίας, διαδικτυακά. Η πανδημία βέβαια εκτός από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις ανέδειξε και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα: πόσο σημαντική είναι η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων στο νερό, πως η υδροδότηση όλων των περιοχών δεν μπορεί να είναι θέμα κόστους/οφέλους, αλλά προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Η 5η Πανελλαδική Συνάντηση αφιερώθηκε στη μνήμη του Τόλη Παπαγεωργίου, μαχητή και ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος κατά των μεταλλείων χρυσού στις Σκουριές της Χαλκιδικής.

Κοινή πεποίθηση των συλλογικοτήτων που συμμετείχαν στη Συνάντηση ήταν ότι αντίθετα με την προσπάθεια του κράτους με στόχο  την “ανάπτυξη” πράσινη ή άλλη να ενισχύσει θεσμικά την ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (Υπερταμείο, Οδηγία για ανάκτηση κόστους νερού, προσπάθεια ελέγχου των πηγών, σύνδεση του νερού με παραγωγή ‘’πράσινης’’ ενέργειας), στην κοινωνία ενισχύονται οι ιδέες οι οποίες αποτελούν και βασική τους αρχή ότι: «το νερό είναι κοινό αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε μορφής κερδοσκοπίας. Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα έμβια όντα και τα οικοσυστήματα. Δεν είναι αποθήκη ενέργειας για “πράσινη” και ιδίως χρηματιστηριακή εκμετάλλευση».

Στις προηγούμενες πανελλαδικές συναντήσεις διατυπώθηκαν βασικές αρχές όπως:

        Το νερό είναι κοινό αναπαλλοτρίωτο αγαθό απαραίτητο για τη ζωή. Πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, δεν πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους. Η ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμπειρία απέδειξε ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι ένα αποτυχημένο μοντέλο, δεν είναι προς όφελος των κοινωνιών, οδηγεί σε σημαντική αύξηση της τιμής του, κακή περιβαλλοντική διαχείριση και επιδείνωση της ποιότητάς του.

        Να κατοχυρωθεί συνταγματικά η δημόσια ιδιοκτησία των οργανισμών ύδρευσης - αποχέτευσης και η μη κερδοσκοπική διαχείριση του κύκλου του νερού. Να κατοχυρωθούν θεσμικά, η δημόσια,η δημοτική, η συνεργατική και η συνεταιριστική ιδιοκτησία των φορέων διαχείρισης του νερού, ο κοινωνικός και εργατικός έλεγχος, η ορθολογική διαχείριση, η θεσμοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, που θα προστατεύουν την οικολογία των υδατικών κύκλων, θα απορρίπτουν τις φαραωνικές κατασκευές και θα προκρίνουν λύσεις προστιθέμενης οικολογικής αξίας, μικρής τοπικής κλίμακας και χαμηλού οικονομικού, περιβαλλοντικού, και κοινωνικού κόστους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της διήμερης Συνάντησης συζητήθηκαν και έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ άλλων για:

        την απόφαση σταθμό1906/14 της Ολομέλειας του ΣτΕ  – νίκη του κινήματος- που έκρινε ως αντισυνταγματική την ένταξη ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ.

        τις σημαντικές αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ (1223 & 1224/20) που  έκριναν ως αντισυνταγματική την ένταξη ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο για τις οποίες αναμένεται η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

        την προσπάθεια της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει το νερό αναθέτοντας τη διαχείρισή του μέσω ΣΔΙΤ σε ιδιώτες (ΕΥΣ Αττικής, Φράγμα Χαβρία) καθώς και τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης των ΔΕΥΑ σε περίπτωση υλοποίησης της συνένωσής τους και την εκτέλεση των έργων τους με ΣΔΙΤ.

        τις σημαντικές επιπτώσεις στα υδάτινα συστήματα από τις αντιπεριβαλλοντικές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία, με αποκορύφωμα τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο Χατζηδάκη

        την αναγκαιότητα να μην εφαρμοστεί η νεοφιλελεύθερη τιμολογιακή πολιτική της Οδηγίας 2000/60 με την αρχή της «πλήρους ανάκτησης κόστους» και την ανάγκη στήριξης των περιβαλλοντικών στόχων τηςγια «καλή κατάσταση» των υδατικών συστημάτων, επιφανειακών (χημική και οικολογική βάσει στοιχείων βιοποικιλότητας, υδρομορφολογίας και φυσικοχημικών) και υπογείων (χημική και ποσοτική).

        το πρόβλημα της εξάντλησης των υδροφορέων, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, με φορείς διαχείρισης νερού ανά λεκάνη απορροής (ή υδατικό διαμέρισμα) και την αντιμετώπιση συνδυαστικά των ζητημάτων ύδρευσης, άρδευσης και βιομηχανικής χρήσης.

        την ανάγκη να σταματήσει η καταστροφή των  ποταμών, ρεμάτων και υγροτόπων της χώρας από  εγκιβωτισμούς,  φράγματα,  ρύπανση κλπ,  να προχωρήσει η οριοθέτησή τους με στόχο την προστασία τους από αυθαίρετη δόμηση, μπαζώματα και καταπατήσεις, διότι έχουν ζωτική σημασία για τη βιοποικιλότητα, την υγεία του περιβάλλοντος και την αντιπλημμυρική προστασία

        τον αγώνα ενάντια στο σχέδιο χερσαίων και θαλάσσιων εξορύξεων υδρογονανθράκων, οι οποίες καταστρέφουν και τους υδατικούς πόρους.

        τη στήριξη των πολιτικών επιστροφής στο νερό της βρύσης σε αντίθεση με την προϊούσα εξάπλωση της βιομηχανίας εμφιάλωσης.

Οι συλλογικότητες και τα κινήματα που συμμετείχαν στην Πανελλαδική Συνάντηση θεωρούν αναγκαία την διεύρυνση και εμβάθυνση της δικτύωσης και αλληλοϋποστήριξης κινημάτων και συλλογικοτήτων ώστε να δημιουργηθεί μια ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΠΙΔΑ για την προστασία του νερού, ως φυσικού και κοινού αγαθού, σε όλη την Ελλάδα.

Ο αγώνας για το νερό είναι αγώνας για ελευθερία, δημοκρατία, προστασία του περιβάλλοντος, είναι αγώνας για την ίδια την ζωή.

ΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΑ!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Στην 5η Πανελλαδική Συνάντηση συμμετείχαν:

ΑΤΤΙΚΗ

        ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ στη Υπηρεσία της κοινωνίας

        Εναλλακτική Δράση

        ΡεμΑττική

        Part of the Solution

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

        Σωματείο Εργαζομένων ΕΥΑΘ

        SOSTE TO NEPO

        Καμπάνια "Ε, όχι και το νερό!

        WaterWarriors

        Κίνηση 136

        ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και την Φύση

        Η πόλη ανάποδα

        Ανοιχτή Συνέλευση Αγώνα Τούμπας

        Πρωτοβουλία 54 φορέων για τη συνεργατική διαχείριση του νερού της Θεσσαλονίκης

        Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης

        Οικολογία Αλληλεγγύη

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

        Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής

ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΒΟΛΟΣ

        Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το Νερό

ΔΡΑΜΑ

        Οικολογική Κίνηση Δράμας

ΣΥΡΟΣ

        Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

ΘΑΣΟΣ

        Θάσος Νερό SOS

ΗΠΕΙΡΟΣ

        Περιβαλλοντικές Κινήσεις Ηπείρου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

        Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου

  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

        Πανελλήνια Ομοσπονδία των ΔΕΥΑ

        Οικολογικό Δίκτυο

        Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και κλιματική αλλαγή

 

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020

5η Πανελλαδική Συνάντηση κινημάτων και συλλογικοτήτων νερού, 19-20 Δεκ. 2020

Tρία χρόνια μετά την τελευταία Πανελλαδική Συνέλευση των Κινημάτων για το Νερό, καλούμαστε να αξιολογήσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο πόλεμος για το νερό και να αποφασίσουμε τις κινήσεις μας για το μέλλον.

Πολλά έχουν συμβεί μέσα σε τρία χρόνια, και θα υπάρξει αλληλοενημέρωση και ανάλυση κατά την διάρκεια της Συνέλευσης. Προς το παρόν όμως ας αναφερθούμε σε δύο σημεία:

Στις 5/5/2020 ψηφίστηκε o αντιπεριβαλλοντικός νόμος-μπουλντόζα του Χατζηδάκη με τον παραπλανητικό τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». Ένας νόμος που έβγαλε στον δρόμο εκατοντάδες περιβαλλοντικά κινήματα και στις 4/5/2020 αλλά και στις 5/6/2020.

Στις 6/11/2020, εκδικάστηκε, και αναμένεται η έκδοση απόφασης, από την Ομομέλεια του ΣτΕ η αντισυνταγματικότητα της πώλησης του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ). Όλες και όλοι καταλαβαίνουμε ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι να προστατευτεί ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ χαρακτήρας του Νερού, όπως ορίζει και το Σύνταγμα, καθώς το νερό είναι απαραίτητο στην μάχη ενάντια στον COVID19 για να πλένουμε, χέρια, ρούχα, πιάτα κα και να προστατευόμαστε από την πανδημία…

Στις 19 και 20 Δεκεμβρίου τα κινήματα για το Νερό συναντιούνται, αλληλοενημερώνονται και συναποφασίζουν τι πρέπει να γίνει για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε όλες τις μάχες και να προστατέψουμε αυτό το δώρο της φύσης, το νερό…

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΑΤΤΙΚΗ

Σ.Ε.Κ.Ε.Σ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ (Συμμετοχικό Ενωτικό Κίνημα Εργαζόμενων και Συνταξιούχων)

Αττική Περιβάλλον SOS

Εναλλακτική Δράση

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ωρωπού

Σύλλογος Προστασίας ρεματιάς Πεντέλης Χαλανδρίου

ΡεμΑττική

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σωματείο Εργαζομένων ΕΥΑΘ

S0SΤΕ Τ0 ΝΕΡΟ και η Καμπάνια “Ε, όχι και το νερό!”

Water Warriors

Κίνηση 136

ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και την Φύση

Η πόλη ανάποδα

Ανοιχτή Συνέλευση Αγώνα Τούμπας

Δικτύωση 54 φορέων για τη συνεργατική διαχείριση του νερού της Θεσσαλονίκη

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής

ΔΡΑΜΑ

Σώστε το νερό της Δράμας

ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΒΟΛΟΣ

Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το Νερό

ΘΑΣΟΣ

Θάσος Νερό SOS

ΜΕΣΟΧΩΡΑ

Δίκτυο “Μεσοχώρα”

Αχελώος SOS

ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΙΝΔΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου “Η ΑΛΚΥΩΝ”

ΚΡΗΤΗ

Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου (Ο.Π.Η.)

ΦΥΣΗτΗΡες