Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Παρέμβαση στην ΕΥΑΘ

Από την σημερινή παρέμβαση στην ΕΥΑΘ. Συμπολίτες μας, που ζητήσανε την βοήθεια και την αλληλεγγύη μας στα προβλήματα που τους δημιουργεί η ΕΥΑΘ. Αφού εδώ και καιρό, με διάφορες γραφειοκρατικές και νομικιστικες προφάσεις, αρνιότανε την υπογραφή νέου συμβολαίου λόγω χρεών, στο τέλος τους απέστειλε και εξώδικα (!!!!)

 Συμφωνήθηκε η διαδικασία επίλυσης της διαφοράς, η οποία θα οριστικοποιηθεί (πιστεύουμε) μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, και με διακανονισμό του χρέους σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες τους (72 δόσεις). Θα επανέλθουμε.

Υ. Γ. Να σημειωθεί ότι όλο αυτό τον καιρό δεν μείνανε ούτε μία μέρα χωρίς νερό!

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ!!

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΜΠΑΣ

 


Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

Να σταματήσει άμεσα η καταστροφή των προστατευόμενων εκτάσεων του Ερασίνου

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, στο πλαίσιο κατασκευής «αντιπλημμυρικού έργου» στο ρέμα Ερασίνου, έχει  προχωρήσει σε αποψίλωση και εκσκαφή δεκάδων στρεμμάτων υγροτοπικών εκτάσεων στην περιοχή.  

Χωρίς να υπάρχει νόμιμη οριοθέτηση του ρέματος Ερασίνου με Προεδρικό Διάταγμα  όπως ορίζει ο  ν.4258/2014 και σχετική απόφαση του ΣτΕ(Α5/2020), το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών : 

α/ προχώρησε σε απαλλοτριώσεις παραρεμάτιων εκτάσεων έχοντας καταβάλει αποζημιώσεις εκατομμυρίων  ευρώ

β/προκήρυξε το έργο και στις 9/11/2020 υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεσή του  με  την εταιρία Ελληνική Υδροκατασκευή ΑΕ 

γ/ ξεκίνησε το έργο προβαίνοντας  σε εκσκαφές και αποψιλώσεις δεκάδων στρεμμάτων παραρεμάτιων υγροτοπικών και προστατευόμενων  εκτάσεων, ενώ το έργο εκτελείται χωρίς την επίβλεψη  της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής  , παρόλο  που το μεγαλύτερο τμήμα του  προβλέπεται να υλοποιηθεί  σε περιοχή υψηλού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  

Σε επανειλημμένες  αναφορές προς τις αρμόδιες  διοικητικές και δικαστικές αρχές  από κατοίκους της περιοχής, περιβαλλοντικούς φορείς και επιστήμονες,  το Υπουργείο υπεκφεύγει την ευθύνη έναρξης των έργων (επισυνάπτεται σχετική απαντητική επιστολή της Υπηρεσίας Δ19 του Υπουργείου).

Το «αντιπλημμυρικό έργο», αρχικού προϋπολογισμού 49εκ.ευρώ,  που προβλέπει μεγάλο φράγμα (ύψους 19.5 μέτρων  και μήκους στέψης  περίπου 300 μέτρων ) και εγκιβωτισμό περίπου 9 χιλιομέτρων του ρέματος,  εκτελείται σε περιοχή που δεν κινδυνεύει να πλημμυρίσει τίποτε άλλο εκτός από αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στις φυσικές πλημμυρικές  ζώνες του ρέματος,   χαρακτηρισμένες ως  Υγρότοποι Α’ προτεραιότητας (ν.4277/2014) και οριοθετημένες  βάσει του ν.4559/2018, ενώ μεγάλο τμήμα τους είναι περιοχή Natura 2000(GR GR3000004-Βραυρώνα Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη).  Στην περιοχή δεν έχουν καταγραφεί ιστορικές πλημμύρες βάσει των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής που εκπονεί η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ, παρά μόνο τοπικές υπερχειλίσεις  σε σημεία όπου έχουν εκτελεστεί άστοχα και ανεπαρκή τεχνικά έργα διέλευσης.  

Η περιβαλλοντική αξία της περιοχής εκτέλεσης του έργου είναι μεγάλη, καθώς  φιλοξενεί 18 είδη οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, 210 είδη πτηνών από τα συνολικά 440 της Ελληνικής Επικράτειας , 73 απειλούμενα είδη (53 πτηνά του Παραρτήματος Ι  της οδηγίας 79/409/ΕΕ και 20 ερπετά και αμφίβια του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ), καθώς  και πολλά ακόμη σημαντικά  είδη χλωρίδας και πανίδας.

Η πραγματοποίηση του έργου  θα επιφέρει συρρίκνωση του υγροτόπου της εκβολής (περιοχή  Natura 2000),  άμεσα  λόγω των εκτεταμένων εκσκαφών σε μεγάλο τμήμα του και μακροπρόθεσμα λόγω της συγκράτησης από το φράγμα   πλημμυρικού νερού και φερτών υλικών  που τροφοδοτούν και συντηρούν τον υγρότοπο και την παράκτια ζώνη.   Αποτελέσματα δε των παρεμβάσεων, των εκσκαφών και της αποψίλωσης της ρεμάτιας/παραρεμάτιας και υγροτοπικής βλάστησης  θα είναι  η σημαντική υποβάθμιση της βιοποικιλότητας του ρέματος,  η  εξαφάνιση απειλούμενων ειδών όπως το ενδημικό  Αττικόψαρο (σύμφωνα με τεχνική έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ- Στ.Ζόγκαρης-2020  που δημοσιεύθηκε μετά την έγκριση των έργων), η καταστροφή  τριών  προστατευόμενων και οριοθετημένων υγροτόπων «Παράκτιο έλος Βραυρώνας», «ρέμα Ερασίνου» ,  «ρέμα Πύργου Βραυρώνας» (ν.4559/2018) και η υποβάθμιση  ενός από τα σημαντικότερα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους (ΤΙΦΚ «Βραυρώνα ΑΤ 2010018») που διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά του από την αρχαιότητα ως σήμερα.

Επιπλέον, το έργο δε θα προσφέρει κάποιου είδους προστασία στον αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώνας ο οποίος μετά τις ανασκαφές βρέθηκε  2 μέτρα περίπου κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και χαμηλότερα από την κοίτη του ποταμού, μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα. Πλημμυρίζει κυρίως λόγω της ανύψωσης της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και όχι τόσο από υπερχειλίσεις της κοίτης,  η οποία έτσι κι αλλιώς  στη συγκεκριμένη περιοχή  (πλημμυρικό πεδίο εκβολών),  δεν είναι σαφώς  προσδιορισμένη.    

Η  κατασκευή λοιπόν ενός  φαραωνικού και πολυδάπανου έργου με  μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο τοπίο, ειδικά σε τόσο δύσκολες οικονομικά περιόδους,  αποτελεί κατασπατάληση  δημόσιου χρήματος, τη στιγμή που οι  σημειακές υπερχειλίσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν  με οικονομικά και ακίνδυνα τεχνικά έργα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανεπαρκή προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, καθώς δεν έχει καθορίσει τους απαραίτητους στόχους διατήρησης των περιοχών αυτών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε τον Φεβρουάριο αίτημα EU PILOT για μια σειρά από παραβιάσεις του άρθρου 6(3) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Πέραν αυτών, η νέα Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 προτάσσει την αποκατάσταση της ελεύθερης ροής των ποταμών και όχι τον εγκιβωτισμό αυτών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους  επιβάλλεται να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες  μέχρι να υπάρξει νόμιμη οριοθέτηση του ρέματος,  επαναξιολόγηση της αναγκαιότητας και της  μορφής  των αναγκαίων έργων, διενέργεια της απαραίτητης δέουσας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής Natura 2000, ώστε να εξασφαλίζεται  η περιβαλλοντική βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας του ρέματος Ερασίνου, στοιχεία τα οποία το Ελληνικό κράτος έχει δεσμευθεί να προστατεύει.


Πρωτοβουλία για την προστασία του Ερασίνου

OZON Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Φορείς και Κινήσεις για την Προστασία των Ρεμάτων-Ρεματτική

ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία ΕΛΕΡΠΕ

ΒιοΕπτανησα ΒιοΙονιο (Bio7)

Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού

Διάσπαρτο Ανοιχτό Μουσείο Αττικής SOMA 

Δίκτυο πολιτών για τη Διάσωση του ρέματος Πικροδάφνης

Δυτικό Μέτωπο

Εναλλακτική Δράση για ποιότητα ζωής

Εξωραϊστικός σύλλογος ΝΗΡΕΑΣ Ραφήνας

Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή

Επιτροπή Διάσωσης Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών

Ευρεία Επιτροπή για την Υπεράσπιση του Ελληνικού

Θάσος Νερό ΣΟΣ

ΙΛΙΣ ΣΟΣ

Κέντρο Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής προστασίας Β.Α. Αττικής

Κι.Π.Η.- Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης

Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων του Αιγαίου

Κίνηση πολιτών για την Πειραϊκή

Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το Νερό

Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού - Ακ Πλάτωνος – Σεπολίων

ΛΟΧ Καβάλας

Μικρογεωγραφίες

Οικολογικό Δίκτυο

Οικολογική Κίνηση Δράμας

Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης

Οικολογική Ομάδα Ροδόπης

Ομάδα Υδροβιότοπος Κοκκώσι

Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου ¨Η ΑΛΚΥΩΝ ¨

Πανελλαδική Συμμαχία για το Νερό

Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ

Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας – EcoCorfu

Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αθήνας

Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος  ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Αττικης

Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Μάνης)

Ποδονίφτης, ρε(ύ)μα κριτικής των καιρών και δράσης

Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου(Π.Α.Ζ.)

Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή 

ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ

Σωματείο ΕΥΑΘ


Πέμπτη 1 Απριλίου 2021

Στη μνήμη του Λάζαρου Αγγέλου

Έφυγε από τη ζωή ο φίλος και συναγωνιστής Λάζαρος Αγγέλου με ενεργή συμμετοχή στην πανελλαδική δικτύωση των κινημάτων για το νερό.

Έδωσε όρθιος, αξιοπρεπής και με γενναιότητα τον αγώνα του με τον καρκίνο, με τον ίδιο τρόπο που έζησε.

Μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν σταθερά στην πρώτη γραμμή, έχοντας αφιερώσει κυριολεκτικά τη ζωή του στα κοινωνικά κινήματα και ιδιαίτερα στο κίνημα του συνεργατισμού.

Ήταν πρωτεργάτης στην ίδρυση και βασικός πυλώνας στη διακυβέρνηση πολλών συνεργατικών εγχειρημάτων, όπως της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία), του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης “Βίος Coop”, της “Κίνησης 136” για τη συνεργατική διαχείριση του νερού, του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”, του συνεταιρισμού κοινωνικής διαχείρισης αποβλήτων "ἀναβίωσις", της κοινοπραξίας φορέων ΚΑΛΟ “Τα πάντα RE”, της Ένωσης φορέων ΚΑΛΟ Κεν. Μακεδονίας.

Οι συναγωνιστές του θα καλύψουμε συλλογικά το κενό που αφήνει. Θα ζει μέσα από τους αγώνες μας.

Καλό σου ταξίδι Λάζαρε ….


Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Παγκόσμια Ημέρα Νερού, 22 Μαρτίου 2021

Δελτίο Τύπου της Πανελλαδικής Συμμαχίας για το Νερό

για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, 22 Μαρτίου 2021

Μερικές μόλις ημέρες μετά την επικύρωση της σύμβασης για τα ορυχεία χρυσού στην Χαλκιδική, και λίγο καιρό μετά τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο Χατζηδάκη, καλούμαστε να γιορτάσουμε άλλη μία Ημέρα Νερού.  

364 ημέρες το περιβάλλον καταστρέφεται, ο υδροφόρος ορίζοντας εξαντλείται, τα ρέματα μπαζώνονται, και οι υπεύθυνοι για όλα αυτά, θα βγουν και θα κάνουν δηλώσεις σήμερα για την ¨σημαντική αυτή ημέρα¨.  

Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, καθημερινά, ενεργοί πολίτες και συλλογικότητες δίνουν τον αγώνα τους για το νερό.  

Από τις Μαριές της Θάσου που το πολύτιμο φράγμα εγκαταλείφθηκε και λατόμοι αρπάζουν το νερό, το ρέμα Ερασίνου Βραυρώνας, το  ρέμα Καλλιφύτου στη Δράμα, στη λεηλάτηση των πηγών του Πηλίου, από το φράγμα Αποσελέμη και τις υβριδικές βΑΠΕ στην Κρήτη, μέχρι  την εγκληματική εκτροπή του Αχελώου, ο αγώνας για το νερό αποτελεί ορόσημο για τις τοπικές κοινωνίες.  

Το νερό της Αθήνας παραχωρείται σε ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ χαρίζοντας τους εκατοντάδες εκατομμύρια σε κέρδη, θυμίζοντας εποχές της Ούλεν, ενώ αντίστοιχο μοντέλο ΣΔΙΤ ετοιμάζεται για την Χαλκιδική μέσω του φράγματος Χαβρία. Παρά τα όσα θα έπρεπε να μας είχε διδάξει η πανδημία για την σημαντικότητα των δημοσίων υποδομών και την ανταπόκριση τους στη δημόσια υγεία, η κυβέρνηση συνεχίζει το ξεπούλημα του νερού.  

Για την πανελλαδική συμμαχία για το νερό, η Παγκόσμια Ημέρα Νερού είναι άλλη μια μέρα δράσης. Είναι άλλη μια μέρα όπως και οι άλλες, που παλεύουμε για την προσβασιμότητα, για το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και στην αποχέτευση. Θα θέλαμε να είναι γιορτή, αλλά δε μπορούμε να γιορτάσουμε όταν χιλιάδες οικονομικά αδύναμοι  συμπολίτες μας,  άστεγοι,  πρόσφυγες, μετανάστες δεν έχουν την απαιτούμενη ποσότητα νερού για τις ημερήσιες ανάγκες τους.  

Για όσους θεσμικούς θα κάνουν βαρύγδουπες δηλώσεις σήμερα, τους θυμίζουμε ότι από την 1η Ιούλη σε κάθε δήμο της Ελλάδας θα πρέπει να υπάρχουν δημόσιες βρύσες, με δωρεάν νερό για όλους, ενθαρρύνοντας παράλληλα την μείωση των πλαστικών μπουκαλιών, τι έχουν κάνει γι’αυτό; Είναι έτοιμοι;    

Σε μια περίοδο που το νερό εισάγεται στο χρηματιστήριο του Σικάγο  για να διαπραγματεύεται  ως εμπόρευμα, και με την κλιματική αλλαγή να καλπάζει κατατάσσοντας την Ελλάδα 26η στον παγκόσμιο χάρτη του κινδύνου ερημοποιήσεως , δε μπορούμε να μένουμε σε ευχολόγια.  

Σκοπός των κινημάτων του νερού είναι να αλλάξουμε πορεία μία και για πάντα, να διασφαλίσουμε τον υδάτινο πόρο και να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων.


Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Εισαγωγή του νερού στο Χρηματιστήριο: ΟΧΙ ευχαριστώ

ΚΑΛΕΣΜΑ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εισαγωγή του νερού στο Χρηματιστήριο:

ΟΧΙ ευχαριστώ

 Το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού (EWM) συμμετέχει στην καταγγελία του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για το Δικαίωμα στο Νερό Pedro Arrojo-Agudo, ο οποίος, την περασμένη 11η Δεκεμβρίου, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την είδηση ότι το νερό, όπως οποιοδήποτε εμπόρευμα, θα είναι διαπραγματεύσιμο στο χρηματιστήριο μελλοντικών συμβολαίων της Wall Street.

Η έναρξη αυτής της εισαγωγής του Νερού σηματοδοτεί ένα πριν και ένα μετά για αυτό το απαραίτητο αγαθό για τη ζωή στη Γη.

Πρόκειται για μια μετάβαση εποχής που ανοίγεται στην κερδοσκοπία από τις μεγάλες πρωτεύουσες και στην περιθωριοποίηση των εδαφών, των πληθυσμών, των μικρής κλίμακας αγροκτημάτων/επιχειρήσεων και αποτελεί μια σημαντική απειλή για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Το νερό απειλείται ήδη από έναν αυξανόμενο πληθυσμό, την αυξανόμενη ζήτηση και τη ρύπανση από τη μεγάλης κλίμακας γεωργία και τη μεγάλη βιομηχανία, από την υπερθέρμανση του πλανήτη και τη σχετική αλλαγή του κλίματος. Είναι συγκλονιστικά νέα για εμάς και εγκληματικά, γιατί θα προκαλέσει το θάνατο κυρίως των φτωχών του κόσμου.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ήδη σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και τρία με τέσσερα δισεκατομμύρια έχουν ανεπαρκή ποσότητα πόσιμου νερού στη διάθεσή τους. Για αυτόν τον λόγο, ακόμα οκτώ εκατομμύρια ανθρώπων ετησίως σήμερα πεθαίνουν ήδη από ασθένειες λόγω έλλειψης αυτού του τόσο πολύτιμου αγαθού.

Αυτή η κερδοσκοπική διαδικασία, στην πράξη, τείνει να ακυρώσει το θεμελιώδες ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 2010 σχετικά με το παγκόσμιο Δικαίωμα στο Νερό και, στην Ευρώπη, θα αντιπροσωπεύσει ένα ακόμη χαστούκι για σχεδόν 2 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ που εγγράφηκαν το 2013 στην πρωτοβουλία ECI Right2Water για την έξοδο του νερού από την αγορά και τον αποκλεισμό του κέρδους από αυτό το αγαθό.

Σήμερα το νερό μπορεί να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο επειδή είναι πολύ καιρό που ένα τέτοιο αγαθό θεωρείται εμπόρευμα, υποβάλλεται σε λογική κέρδους και σε ιδιωτικοποίηση της διαχείρισής του.

Για να αλλάξουμε πορεία μία και για πάντα, να διασφαλίσουμε τον υδάτινο πόρο και να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων

 ΖΗΤΟΥΜΕ

από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ:

να απορρίψουν επίσημα την εισαγωγή του νερού στο Χρηματιστήριο και να δηλώσουν το νερό ως ένα αναφαίρετο κοινό αγαθό που δεν υπόκειται σε εμπορευματοποίηση και εμπόριο,

να αποτρέψουν την αρπαγή των πηγών νερού, απαιτώντας η έγκριση των αδειών παραγώγων να εγγυάται την αρχή της αλληλεγγύης, τη διατήρηση των ισορροπιών των υδάτινων οικοσυστημάτων και της ποιότητας και της ποσότητας του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση,

να συμπεριλάβουν επισήμως τις παραπάνω απαιτήσεις στην κανονιστική ρύθμιση για τα ύδατα της ΕΕ, ιδίως στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, μαζί με την αναφορά στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 2010 και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2015,

να ζητήσουν επενδύσεις για μια δραστική μείωση των διαρροών από δίκτυα νερού,

να ζητήσουν διατήρηση των εδαφών μέσω επενδύσεων κατά της υδρογεωλογικής αστάθειας.

Όσον αφορά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, το αναγνωρισμένο Ανθρώπινο Δικαίωμα των Ηνωμένων Εθνών για το νερό και την αποχέτευση πρέπει να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία (ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 2010 και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2015).

Ζητούμε από τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συμπεριλάβουν την αρχή του Ανθρώπινου Δικαιώματος στο νερό στο Σχέδιο Δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένη πρόταση για το σκοπό αυτό.

Με πολλά εκατομμύρια άτομα που στερούνται δικαιωμάτων πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, είναι τρομακτικό το ότι η Επιτροπή προτείνει μόνο μια πρώτη έκθεση της ΕΕ για την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες το 2023. Είναι πολύ αργά για να υποβάλουμε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις σε αυτό το νομοθετικό σώμα και απαιτούμε να μεταφερθεί νωρίτερα στο 2022.

Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού