Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Τα κινήματα του νερού συζητούν για το νερό, 1.6.2022, ΑθήναΠέμπτη 5 Μαΐου 2022

Kαλλιτεχνική εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού, Μοναστηράκι 6.5.2022

Εκδήλωση κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού της Αθήνας.

Στις 6.5.2022 στις 7:30μμ στο Μοναστηράκι, στην πλατεία μπροστά από την είσοδο του Μετρό, διοργανώνεται εκδήλωση διαμαρτυρίας και αγώνα για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του νερού.

Αφορμή η εκδίκαση στο ΣτΕ (10.5.2022) της προσφυγής που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, ενάντια στην παράδοση στους γνωστούς μεγαλοεργολάβους όλων των υδάτινων πόρων και των δικτύων από τα οποία υδρεύεται η Αθήνα. Ενδιαφερόμενοι είναι οι ίδιοι που έχουν την Αττική Οδό, οι ίδιοι που κερδοσκοπούν με το ρεύμα.

Για εμάς, η αδιάλειπτη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης είναι ζωτικό και θεμελιώδες ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα. Είμαστε ήδη 72 συλλογικοί φορείς και διαρκώς πληθαίνουμε μεταφέροντας παντού το μήνυμα ότι θα νικήσουμε και αυτόν τον αγώνα του νερού.

Σας καλούμε όλους και όλες να υπερασπίσουμε μαζί τα κοινωνικά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα μας και να μην επιτρέψουμε να γίνει το νερό αντικείμενο κερδοσκοπίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://protovoulia-dimosio-nero.gr/

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Μια όμορφη μέρα, μία μεγάλη νίκη για το κίνημα του δημόσιου νερού

Με τις αποφάσεις 190/2022 και 191/2022,η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με συντριπτική πλειοψηφία (29-1), κρίνει αντισυνταγματική τη μεταβίβαση με τον νόμο 4389/2016της πλειοψηφίας του Μετοχικού Κεφαλαίου των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο).

Οι αποφάσεις αυτές, συνέχεια της απόφασης 1906/2014 κατά της μεταβίβασης της ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ, αποτελούν μια τεραστία νίκη για το κίνημα του δημόσιου νερού και των κοινών αγαθών στην Ελλάδα. Η απόφαση είναι σημαντικής πολιτικής σημασίας καθώς, για μια ακόμα φορά το ΣτΕ αναγνωρίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό και διαπιστώνει τον εξωχώριο έλεγχο του Υπερταμείου καθώς και τον ταμειακό και ταμιευτικό του σκοπό.

Το κίνημα του δημόσιου νερού στην Ελλάδα αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά «πολύ σκληρό καρύδι» για να το σπάσουν οι δαγκάνες του νεοφιλελεύθερου ολέθρου, που σαρώνει τη χώρα μας, την τελευταία δεκαετία.

Πρωτοβουλίες πολιτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κοινωνικοί φορείς, αυτοδιοίκηση, προσωπικότητες σε αγαστή συμπόρευση με τις συλλογικότητες και τα συνδικάτα των εργαζομένων σε ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και ΔΕΥΑ όλης της Ελλάδας και την ομάδα νομικής και δικαστικής υποστήριξης, δίνουν έναν διαρκή, δύσκολο και τελικά νικηφόρο αγώνα για να μην παραδοθούν τα νερά της Ελλάδας στα εγχώρια και διεθνή ιδιωτικά συμφέροντα. Για να προασπίσουν τον κοινωνικό έλεγχο στον κύκλο του νερού και την καθολική προσβασιμότητα σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης. Και το καταφέρνουν.

Η Παρασκευή 4/2/2022 ήταν μια όμορφη μέρα. Μια μέρα μεγάλης χαράς και δικαίωσης για καθέναν και καθεμία που κατέβαλε, όλα αυτά τα χρόνια, έστω και την ελάχιστη προσπάθεια σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτή τη νίκη.

Το νερό ΞΥΠΝΗΣΕ και ρέει με ορμή. και πρέπει να τρέχει δημόσιο και ελεύθερο χωρίς να "εγκλωβίζεται" σε οικονομικούς, ταμειακούς, ταμιευτικούς και λογιστικούς σκοπούς!

Επόμενος στόχος, επόμενη νίκη. Στις 10/5/2022 εκδικάζεται στο ΣτΕ η προσφυγή ενάντια στην παράδοση σε ιδιώτες του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της Πρωτεύουσας.

 

Η απόφαση του ΣτΕ παρακαταθήκη για πραγματικά δημόσια ΕΥΔΑΠ

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που δήλωνε ότι: "είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα αυτής της χώρας και αυτό θα υπηρετήσουμε μέχρι τέλους", όταν υποτάχτηκε στις μνημονιακές πολιτικές, προχώρησε το 2016, με αντισυνταγματικό, όπως αποδεικνύεται πλέον, τρόπο στην ένταξη των εταιριών ύδρευσης – αποχέτευσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στο Υπερταμείο.

Η απόφαση 190/2022 της ολομέλειας του ΣτΕ αναφέρει: «Η μεταβίβαση δυνάμει του ν. 4389/2016 από το Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ ποσοστού μεγαλύτερου του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος. … τούτο δε ακόμη και υπό την εκδοχή ότι το ποσοστό που κατέχει η ΕΕΣΥΠ [50,003%] δεν δύναται να το μεταβιβάσει σε ιδιώτες…»

Φαίνεται πως η τότε κυβέρνηση «ξέχασε» να υπηρετήσει τα συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος. Όμως, βάση της απόφασης του ΣτΕ η πλειοψηφία των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ επιστρέφει αμετάκλητα στο κράτος.

Η απόφαση του ΣτΕ είναι σαφής και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: «το Δημόσιο, …, δεν επιτρέπεται να επιδιώκει, προεχόντως ή παραλλήλως, οικονομικούς ή άλλους σκοπούς, έστω και υπαγορευόμενους από το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, όταν οι σκοποί αυτοί ανταγωνίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την αξιούμενη αδιάλειπτη και υψηλής ποιότητας παροχή των, ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, ως άνω υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης».

 

Ο ιδιωτικοοικονομικός και «εξωχώριος» χαρακτήρας της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείου)

Εκτός, από το θέμα του δημόσιου νερού, το ΣτΕ έκρινε κατ’ ουσία και το χαρακτήρα του Υπερταμείου: «το Δημόσιο, καίτοι είναι ο μοναδικός μέτοχος της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, …, δεν ασκεί έλεγχο επί του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ … επιπροσθέτως δε, η ΕΕΣΥΠ ΑΕ, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου … επιδιώκει, προεχόντως, σκοπούς ταμειακούς και ταμιευτικούς, με τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας προσιδιάζοντα στην εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών … προκύπτει ότι ο ν. 4389/2016 οργανώνει την ΕΕΣΥΠ ως ιδιότυπο νομικό πρόσωπο, με αντικείμενο δραστηριότητας ανάλογο προς εκείνο των εταιρειών «απόκτησης και ρευστοποίησης» [acquisition and disposal],… δεν διασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος του Ελληνικού Δημοσίου επί του Διοικητικού Συμβουλίου της «μητρικής» εταιρείας ΕΕΣΥΠ… ο Εσωτερικός Κανονισμός και το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ, απαγορεύεται να θίγουν τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα του ΕΜΣ (Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας)».

Αποδεικνύεται πλέον, και με τη βούλα του ΣτΕ, ότι το μόρφωμα του Υπερταμείου που προέκυψε, από τη 17ωρη «διαπραγμάτευση», ως αποτέλεσμα του 3ου μνημονίου είναι ένας μηχανισμός αντίθετος με τη διασφάλιση του κρατικού και κοινωνικού ελέγχου και της καθολικής προσβασιμότητας στα κοινωνικά αγαθά.

 

Η κυβέρνηση της ΝΔ αδιαφορεί για την απόφαση και στήνει ΣΔΙΤ στο ΕΥΣ της Αττικής

Και ενώ στην κυβέρνηση της ΝΔ και στο Υπουργείο υποδομών γνώριζαν ή «υπέθεταν» την απόφαση του ΣτΕ, ωστόσο παραβιάζουν και αυτήν την απόφαση, και προχωρούν στην εγκατάσταση ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα) στο ΕΥΣ της Αττικής. Επιχειρούν δια της «παρακαμπτήριου» να παραχωρήσουν τις πηγές και τα κανάλια του νερού σε ιδιωτικά συμφέροντα και θέτουν, με έμμεσο αλλά απόλυτο τρόπο, την υδροδότηση της Αττικής στον έλεγχο ιδιωτικών συμφερόντων.

Θέλουν να παραδώσουν το ΕΥΣ στα ίδια συμφέροντα που εγκλώβισαν τον κόσμο στην Αττική Οδό και άφησαν τα νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, επί μέρες.

Η νεοφιλελεύθερη εμμονή της κυβέρνησης σε αυτήν την πολιτική τη φέρνει σε ευθεία αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ και του Συντάγματος για τον χαρακτήρα του νερού ως ζωτικό κοινωνικό αγαθό και για την ανάγκη απόλυτου κρατικού ελέγχου επί της διαχείρισής του.

Καλούμε τους πολίτες της Αττικής να αποτρέψουν τη νέα προσπάθεια ιδιωτικοποίησης που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση της ΝΔ, μέσω δημιουργίας ΣΔΙΤ στο Υδροδοτικό Σύστημα.

Καλούμε την κυβέρνηση να σεβαστεί το γράμμα και το πνεύμα των αποφάσεων του ΣτΕ και να σταματήσει τώρα κάθε περαιτέρω ενέργεια για την δημιουργία του ΣΔΙΤ.

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 Οι μέχρι τώρα αποφάσεις του ΣτΕ για το δημόσιο χαρακτήρα του νερού:

·         Απόφαση 1906/2014, της ολομέλειας ενάντια στην ένταξη της ΕΥΔΑΠ στο ΤΑΙΠΕΔ (Άμεση ιδιωτικοποίηση).

·         Απόφαση 190-1/2022, της ολομέλειας ενάντια στην ένταξη της ΕΥΔΑΠ στην ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο - Έμμεση ιδιωτικοποίηση).

·         Απόφαση 92/2022 του Δ΄ Τμήματος (5μελής σύνθεση) του ΣτΕ ενάντια στην ΚΥΑ για την τιμολόγηση του νερού (Διάσπαση του κύκλου του νερού-Εμπορευματοποίηση).

Εκκρεμούν προς εκδίκαση, στις 10-05-2022:

·         Η προσφυγή για την ΚΥΑ τιμολόγησης του νερού, στην Ολομέλεια του ΣτΕ (Διάσπαση του κύκλου του νερού - Εμπορευματοποίηση).

·         Η προσφυγή ενάντια στο ΣΔΙΤ για το ΕΥΣ (Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα) της Αττικής, στο Δ΄ Τμήμα (Έμμεση Ιδιωτικοποίηση - Διάσπαση του κύκλου του νερού – Εργολαβοποίηση).


Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022

Απόφαση ΣτΕ 92/2022 κατά της ΚΥΑ τιμολόγησης νερού

Το νερό δεν είναι εμπόρευμα, δεν χρεώνεται λογιστικά, δεν αποτελεί αντικείμενο κέρδους. 

 Δεν μπορεί να τιμολογείται με αυστηρά οικονομικά και μόνο κριτήρια χωρίς εκτίμηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων.

Αυτό ουσιαστικά δέχεται η απόφαση 92/2022 του Δ΄Τμήματος (5μελής σύνθεση) του ΣτΕ που δημοσιεύθηκε στις 18 Γενάρη. Περαιτέρω, λόγω της σπουδαιότητας της, παραπέμπει την υπόθεση να εκδικαστεί σε νέα δίκη, στην μείζονα σύνθεση (7μελή) του ΣτΕ, στις 10 του ερχόμενου Μάη.

Είναι μια δικαίωση για το Σωματείο μας, την συλλογικότητα SOSte to Nero και τους πολίτες που προσέφυγαν μαζί μας από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (ηπειρωτικής και νησιωτικής).

Τον Μάη του 2017, εκδόθηκε η ΚΥΑ τιμολόγησης νερού η οποία ουσιαστικά, λογιστικοποιεί τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, ανοίγει την πόρτα σε ιδιώτες για την διαχείριση τους, ενώ εισάγει την περίφημη «ανάκτηση κόστους» όπου οι πολίτες πλέον θα χρηματοδοτούν τις επενδύσεις του κάθε ιδιώτη εξασφαλίζοντας του σίγουρο κέρδος. Ότι περίπου συμβαίνει στα διόδια του ΣΔΙΤ της Αττικής Οδού και των Εθνικών δρόμων!

Προέβλεπε ακόμη και το κοινωνικό τιμολόγιο των εταιρειών ύδρευσης να διαμοιράζεται στους υπόλοιπους χρήστες προκειμένου να μην χάσει ούτε ευρώ από τα κέρδη του ο κάθε πάροχος.

Τα δικαστήριο επικαλείται την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι «Το ύδωρ δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης», καθώς και ότι «η ύδρευση συνιστά υπηρεσία κοινής ωφέλειας»

Πουθενά από την ΚΥΑ τιμολόγησης νερού του 2017 δεν διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού ύδρευσης, η ποσότητα, οι τοπικές γεωγραφικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για την προσβασιμότητα στους πολίτες. Μοναδικός σκοπός της ΚΥΑ είναι να έχει κέρδη ο πάροχος, κέρδη από ένα φυσικό αγαθό που θα τα πληρώνει ο πολίτης.

Το Σωματείο μας και οι πολίτες που προσέφυγαν μαζί μας θα είναι παρόντες και τον Μάη στο ΣτΕ και όπου αλλού χρειαστεί προκειμένου να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα και την Δημοκρατία στο νερό. Σηκώσαμε το βάρος για τα νερά όλης της χώρας, την αγροτική παραγωγή, τις ΔΕΥΑ, την ΕΥΔΑΠ, αφού η ΚΥΑ δεν εξαιρούσε κανέναν. Η αύξηση της τιμής του νερού στην άρδευση προκαλεί αυτόματα αύξηση των αγροτικών προϊόντων.

Δε φτάσαμε τυχαία ως εδώ, απολαμβάνουμε ποιοτικό και φτηνό νερό ως κοινωνικό αγαθό,  επειδή ποτέ δεν τα παρατήσαμε, επειδή από την πρώτη στιγμή ήμασταν στους δρόμους αποφασισμένοι:

Με τις κινητοποιήσεις και την  απεργία πείνας το 2007-2008

Με τον αγώνα του 2013-2014 κατά του ΤΑΙΠΕΔ που κορυφώθηκε με το μεγαλειώδες Δημοψήφισμα του Νερού με το βροντερό 98,3% ΟΧΙ στην πώληση της ΕΥΑΘ.

Με την απόφαση 1906/14 του ΣτΕ  κατά του ΤΑΙΠΕΔ το 2014.

Με την καμπάνια ¨Το νερό στο Σύνταγμα¨ το 2016.

Με την δημιουργία των Μπλε Κοινοτήτων νερού το 2016.

Με την καμπάνια Ε Όχι και το νερό το 2018

Με την απόφαση 1224/20 του ΣτΕ κατά του Υπερταμείου το 2020

Δε θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε.

Ήδη ετοιμάζεται το ΣΔΙΤ των 300.000.000 ευρώ για να δώσουν το νερό της Αθήνας σε ιδιώτες.

Σας θέλουμε μαζί μας, όλες και όλοι μαζί μπορούμε για άλλη μια φορά να ακυρώσουμε τα σχέδια τους που θέλουν με κάθε τρόπο να μετατρέψουν το νερό σε εμπόρευμα.

Σωματείο Εργαζομένων ΕΥΑΘ