Βιβλιογραφικό υλικό 1. ESU 2014, Quelle démocratie pour la gestion de l'eau au sein de l'Union Européenne ? Compte-rendu, European Summer University for Social Movements 2014
 2. European Water Movement, The Naples Manifesto, http://europeanwater.org
 3. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 22.12.2000
 4. FAME (Forum Alternatif Mondiale de l' Eau), Διακήρυξη του Εναλλακτικού Παγκόσμιου Φόρουμ για το Νερό, Μασσαλία, 2012
 5. Καλλής Γ., Το νερό είναι υπόθεση όλων μας – Υπάρχουν εναλλακτικές στην ιδιωτικοποίηση, http://greeklish.info/gr/greece/environment, 24.1.2014
 6. Κολέμπας Γ., Το νερό ως φυσικό αγαθό απαραίτητο για όλες τις μορφές ζωής και ιδίως για τον άνθρωπο, http://watervolo.blogspot.gr, 26.11.2014
 7. Κολέμπας Γ., Το κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα σε σχέση με το νερό, www.tvxs.gr, 15.1.2015
 8. Κολέμπας Γ., To νερό, ένα φυσικό "κoινό" αγαθό, σαν βάση για την ευζωία, Τοπικοποίηση, 14.2.2015
 9. Μακριδάκης Γ., Νερό που πάει χαμένο; http://watervolo.blogspot.gr, 2.1.2015
 10. Μυλόπουλος Ν., Γκιάλης Σ., Για την ιδιωτικοποίηση του νερού: ροές και σχήματα, Ενθέματα, 9.9.2012
 11. Νικολάου Κ., Το νερό στον κόσμο: Κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα; Διαλεκτικά, 22.3.2012
 12. Νικολάου Κ., Κριτική της πολιτικής οικονομίας του νερού και η συνεργατική εναλλακτική, Διαλεκτικά, 25.8.2014
 13. Νικολάου Κ., Ένας άλλος κόσμος υπάρχει: Χιλιάδες συνεταιρισμοί νερού στον πλανήτη, Διαλεκτικά, 18.9.2014
 14. Νόμος 3199/2003, Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003
 15. Olivera M., Το νερό πέρα από το κράτος, NACLA, Έκθεση για την Αμερική, Οριζόντια διάσταση & Αυτονομία, 47(3), 64, 2014
 16. O' Toole F., Η Ιρλανδική Επανάσταση για το Νερό, New York Times, 19.12.2014
 17. Pigeon M., McDonald D.A., Hoedeman O., Kishimoto S., Remunicipalisation: Putting Water Back into Public Hands, Corporate Europe Observatory (CEO), Transnational Institute (TNI), Municipal Services Project (MSP), 2012
 18. Πρωτοδικείο Αθηνών, Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων κατά του ΤΑΙΠΕΔ, Απόφαση 7367/2014
 19. Right2Water, Water is a human right, http://www.right2water.eu
 20. Shiva V., Resisting water privatisation, building water democracy, A paper on the occasion of the World Water Forum in Mexico City, www.globalternative.org, 2006
 21. Shiva V., Πόλεμοι για το νερό, Εκδ. Εξάρχεια, Αθήνα, 2011
 22. Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), Η απόφαση ακύρωσης της μεταβίβασης μετοχών της ΕΥΔΑΠ από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ, Απόφαση ολομέλειας 1906/2014
 23. UN News Centre, General Assembly declares access to clean water and sanitation is a human right, July 28, 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου